חקירה סמויה - ועדות ביטוח לאומי

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית הדין הארצי לעבודה קבעו השופטים כי מותר לוועדות הרפואיות לבקש מהמוסד לביטוח לאומי לבצע חקירה סמויה של מבוטח שהתייצב בפניהם.

בפסק דין שניתן לאחרונה בבית הדין הארצי לעבודה נידון מקרה של משיב, עובד רשות הדואר, שנפגע בתאונת דרכים. המשיב הופיע בפני ועדה רפואית שסברה שמצבו טוב יותר מזה שהוא מתאר וביקשה מביטוח לאומי לבצע חקירה סמויה שלו.

חוקרת שנשלחה למקום עבודתו של המשיב פנתה אליו לקבלת שירות מסוים. בזמן שהמשיב ליווה את החוקרת ממקום אחד לאחר (במקום העבודה), שמטה החוקרת, כביכול בטעות, מטבעות מידה והמשיב התכופף להרים אותם. החוקרת צילמה את המתרחש, והצילום הועבר לוועדות.

המשיב טען כי אין לוועדה סמכות להורות על חקירה סמויה וכי יש לפסול את ממצאי החקירה.

ביה"ד הארצי דחה את טענתו וקבע כי לוועדה נתונה הסמכות לבקש לערוך חקירה סמויה של מבוטח שמתייצב בפניה.