פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קבע הסדר מיוחד לפיצוי כספי למי שנפגע בתאונת דרכים ונגרמו לו נזקים גופניים.
החוק מזכה את הנפגע בפיצוי בין אם נהג ברכב, נסע בו או נפגע כהולך רגל. הפיצוי משולם בין אם הנפגע אשם בקרות התאונה, ובין אם לא.
לעומת זאת, החוק גם כולל הוראות המגבילות את גובה הפיצויים. למשל: החוק מגביל במידה ניכרת את הפיצויים המשולמים בגין "כאב וסבל" (נזק לא ממוני), מצמצם את הפיצוי בגין הפסדי שכר לבעלי שכר גבוה פי 3 מהשכר הממוצע וכן מורה שהפיצוי יהיה מסכום ה"נטו" (עד שיעור של 25%) ולא מן השכר ברוטו, כמקובל בתביעות נזיקיות אחרות.
הוראה חשובה אחרת היא של "ייחוד עילה": נפגע הזכאי לתבוע לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אינו רשאי לתבוע את נזקיו בגין עילות אחרות. כך, למשל, הולך רגל שנפגע אינו יכול לתבוע את הנהג שפגע בו בחוסר זהירות, וככלל לא יוכל לתבוע אפילו את הרופאים שטיפלו בו בבית החולים, גם אם אלה התרשלו בטיפול הרפואי שהוא קיבל. הוא יוכל לתבוע פיצויים אך ורק לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
מטרתו העיקרית של החוק הייתה להתמודד עם תופעת תאונות הדרכים, שהיא כידוע שכיחה ביותר, ולהבטיח לכל הנפגעים בתאונה פיצויים בסכום שניתן יהיה להעריך מראש, ובהליך מהיר ויעיל.
אלא שבפועל פני הדברים שונים: הפיצוי המשולם לנפגעים שמצבם "קל" ושהחלימו מן התאונה, הוא פיצוי נמוך, ובדרך כלל אינו עונה על ציפיותיהם.
גם נפגעים הסובלים מנכות רפואית נאלצים לעבור דרך חתחתים. למעשה, במרבית המקרים בהם נפגע אדם בתאונה ונגרם לו נזק של ממש, הוא ימצא את עצמו במאבק משפטי נגד חברת הביטוח שלו כמעט על כל עניין ועניין: הביטוח ינסה למנוע מן הנפגע את הזכות להיבדק בפני מומחה מטעם בית המשפט, אשר יקבע את דרגת הנכות שנגרמה עקב התאונה; ידרוש מן הנפגע לחשוף את מצבו האישי והכלכלי לפני התאונה ולאחריה, ויטען כי התאונה לא הסבה לנפגע כל נזק כספי; יחייב את הנפגע לטרוח ולהשיב על שאלון ארוך כאורך הגלות, ולעיתים גם יחייב אותו להוציא סכומי כסף ניכרים לצורך הבירור המשפטי; ובאופן כללי יעשה הכול כדי להקטין ככל האפשר את הפיצוי שישולם לנפגע.
טענות פחות שכיחות, אם כי לא נדירות, עוסקות בקיומו של "כיסוי ביטוחי" לאירוע: האם התאונה עונה על הגדרת "תאונת דרכים" שבחוק; האם הרכב שהיה מעורב בתאונה היה "רכב מנועי" כהגדרת החוק; האם לנהג הרכב היה ביטוח בר-תוקף;
המצב מסתבך שבעתיים במקרים בהם התאונה אינה רק תאונת דרכים, אלא גם תאונת עבודה, למשל: נהג מונית שנפגע במהלך נסיעת עבודה, או עובד שכיר הנפגע בתאונת דרכים כשהוא בדרכו לעבודתו. במקרים אלה נדרש עורך הדין המטפל לנהל במקביל ובזהירות הליכים שונים, שלעיתים מקבילים זה לזה ובמקרים אחרים מתנהלים תוך התנגשות זה עם זה.
משרדנו מתמחה בייצוג נפגעי תאונות דרכים, לרבות תאונות שהינן תאונות עבודה, במיצוי זכויותיו של הנפגע מול חברת הביטוח, ובמידת האפשר גם בניהול ההליך מול הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי.

 

חזרה לנזיקין, תאונות וביטוח

 

 - האמור באתר זה אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי אישי, בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה.