ועדה רפואית - מונחים שכיחים

בדף זה נרחיב לגבי מספר מונחים נפוצים בנושא של וועדות רפואיות.

נכות זמנית, נכות צמיתה – כאשר פלוני נפגע, ומצבו הרפואי טרם התגבש (לא חלף מספיק זמן מהפגיעה, הוא אמור לעבור ניתוח, ההחלמה איטית וכיו"ב), תקבע לו הוועדה נכות זמנית לתקופה שלא תעלה על שנה ממועד הישיבה. כאשר הנכות תתגבש, והוועדה הרפואית תחליט שמצבו יציב, היא תקבע לו נכות צמיתה.
חשוב להדגיש – גם נכות צמיתה יכולה להשתנות בעתיד, במקרה של שיפור/החמרת מצב (ר' בפרק על תקנה 37).

תום זמניות – המושג תום זמניות מתייחס לקביעת נכות זמנית, שהסתיימה. פלוני זומן לוועדה רפואית, שקבעה לו 50% נכות זמנית שהסתיימו ביום 31/5/09. סמוך לאותו מועד (רצוי לפני, אך לעיתים המוסד מזמן לוועדה רפואית רק לאחר מכן), יוזמן פלוני לוועדה נוספת (ועדת המשך), שתקבע את נכותו מיום 1/6/09 ואילך. גם כאן יכולה הוועדה לקבוע נכות זמנית, או צמיתה, לפי שיקול דעתה.

נוכחות וייצוג בוועדה – ככלל, למעט מקרים חריגים, חייב המבוטח להיבדק ע"י הוועדה. הוא רשאי להיות מיוצג ע"י רופא, ע"י עו"ד, והוא יכול לבקש שבמהלך הדיון בוועדה יהיה נוכח אדם נוסף (בן משפחה, חבר וכיו"ב). אשה יכולה לבקש נוכחות של אשה נוספת (במהלך הבדיקה) אם היא נבדקת ע"י רופא.

נכה נזקק (תקנה 18א) – מבוטח, שנקבעה לו נכות זמנית, ואין לו הכנסות מעבודה, ולדעת ועדת הרשות (ר' בפרק על תקנה 15) אין לו סיכוי סביר לעבודה כלשני עקב פגיעתו מעבודה, זכאי לבקש את הגדלת נכותו (עד ל- 100%) לתקופה מוגבלת. התביעה מוגשת למוסד בטופס נפרד.

צירוף נכויות (תקנה 12 – 12ג) – מבוטח, שנפגע במספר תאונות, וכתוצאה מהאופי המצטבר של הנכויות צמצם את הכנסתו ב- 50% לפחות, רשאי, בתנאים מסויימים, לבקש ולצרף את דרגות הנכות שנקבעו לו. צירוף הנכויות יכול שיביא לתשלום קצבה במקום מענק, או לתשלום קצבה בשיעור גבוה יותר, כמפורט בתקנות. ההליך אינו פשוט, ובמקרים מסויימים יכול להביא נזק במקום תועלת.

התאמה (תקנה 14) – קובץ התקנות, לפיהן קובעים הרופאים בוועדות הרפואיות את נכותו של המבוטח, נכתב לפני זמן רב. הקובץ, שממילא לא היה מעודכן מלכתחילה, לא מכיל מספר רב של נכויות, פגימות ומחלות, היכולות להיות מיוחסות לעבודה. תקנה 14, הדנה בהתאמה, מאפשרת לרופאים בוועדות לקבוע סעיף "דומה", המשקף באופן הטוב ביותר את נכותו של המבוטח. כך למשל מבוטח הסובל מפיברומיאלגיה יקבל נכות לפי ס' 35(1) לתקנות, שכותרתו "ארטריטיס רבמטואידית, ניוונית או מכל סוג אחר".
השאלה לאיזה סעיף להתאים ומדוע מעוררת, לא פעם, קשיים משפטיים.

חזרה לוועדה רפואית

 - האמור באתר זה אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי אישי, בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה.