נזיקין, תאונות וביטוח

פגיעות גופניות עשויות, במקרים רבים, להקים לנפגע עילות תביעה נגד מי שפגע בו, או שאחראי לנזקיו.
כך, לדוגמא, עובד בניה שנפל מפיגום תוך כדי עבודתו יוכל לתבוע את מעסיקיו אם לא דאגו לתנאים הולמים ולסביבת עבודה בטוחה. עובר אורח שנפל לבור ברשות הרבים יוכל לתבוע את מי שחפר את הבור. מטופל שרופאיו התרשלו בטיפול בו יוכל לתבוע את המטפלים בו בגין הטיפול הרשלני שקיבל, ונוסע ברכב שנפגע בתאונת דרכים יוכל לתבוע את חברת הביטוח שביטחה את הנסיעה ברכב בו נסע.
מקרים רבים מקנים לנפגע כמה עילות תביעה, או מאפשרים לתבוע יותר מאשר מזיק אחד. לדוגמא: העובד שנפל מהפיגום יוכל אולי להגיש תביעה לא רק נגד מעסיקיו, אלא גם נגד הקבלן שהיה אחראי על הקמת הפיגום, ובכל מקרה יהיה עליו לתבוע את המוסד לביטוח לאומי בהליך של תאונת עבודה; עובר האורח שנפל לבור עשוי לגלות שקמה לו עילת תביעה גם נגד הרשות המקומית, שלא דאגה לסלק את המפגע; ולעומת זאת, הולך הרגל שנפגע בתאונת דרכים יגלה שהוא אינו יכול לתבוע את הנהג שפגע בו, או את הרופאים שטיפלו בו בבית החולים, בגין רשלנותם. הוא מוגבל אך ורק לתביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
בכל מקרה, על הנפגע לקבל יעוץ משפטי מקצועי, ולהיעזר בעורך דין שמכיר היטב את מערכת הכללים השולטת על התביעה, ובקי באופן ניהול ההליך המשפטי: איזו תביעה אפשר להגיש ואיזה לא; מתי הגשת תביעה אחת באה במקום תביעה אחרת; מתי הסמכות לדון בתביעה היא של בית הדין לעבודה, מתי לתבוע בבית משפט השלום ומתי בבית המשפט המחוזי; וגם: באילו מקרים חייב התובע להצטייד בחוות דעת רפואיות, באילו מקרים הוא רשאי לצרף חוות דעת, ומתי אסור לו לצרף; כל החלטה שגויה של עורך הדין עלולה לגרום לתביעה נזק, ולעיתים הנזק אינו ניתן לתיקון.
פרט לתביעה נזיקית, נפגע שהיה מבוטח בעת התאונה בביטוח חייב לשקול גם הגשת תביעה נגד חברת ביטוח שביטחה אותו, אם הייתה כזו. עליו לבדוק אם היה מבוטח, באיזו חברת ביטוח, ובאילו פוליסות ביטוח, ועליו לפנות בדחיפות לחברת הביטוח בתביעה בהתאם לתנאי הפוליסה.
עילת התביעה נגד חברת הביטוח היא עצמאית ונפרדת, אם כי נכויות רפואיות שייקבעו לנפגע בהליכים אחרים עשויות להשפיע, ולעיתים להכריע את גורלה, של התביעה נגד חברת הביטוח. לדוגמא: נכות שנפסקה על ידי ועדה רפואית הפועלת מטעם המוסד לביטוח לאומי עשויה להיות מחייבת גם בתביעה המוגשת לבית משפט השלום או המחוזי בתביעה אזרחית לפיצויים, והיא גם עשויה לחייב את חברת הביטוח בתביעה לפי פוליסת ביטוח, אם כך נקבע בפוליסה; ודוגמא הפוכה: לחוות דעת רפואית שניתנה על ידי מומחה מטעם בית המשפט עשויה להיות חשיבות רבה בניהול ההליכים בפני הוועדה הרפואית, אם כי בכל מקרה חוות הדעת אינה מחייבת את הוועדה.
נשמע מסובך? אכן כך.
כדי להגיע לתוצאות הטובות ביותר, על עורך הדין המטפל בתביעה להכיר לפני ולפנים את המערכות השונות, לשלוט לא רק בכללים המשפטיים אלא גם לגלות הבנה בתחומים אחרים, בעיקר רפואיים, ולדעת להיעזר במיטב המומחים הרפואיים והמקצועיים.
משרדנו מתמחה בייצוג נפגעים בתיקים מורכבים, המשלבים עבודה מול גורמים רבים ושונים, וברמה המקצועית הגבוהה ביותר. הטיפול כולל התמודדות לא רק נגד המזיק הישיר, אלא גם נגד חברות הביטוח הרלוונטיות, ובמידת הצורך גם ניהול תביעות נגד המוסד לביטוח לאומי וייצוג בפני הוועדות הרפואיות של המוסד.