עסקאות מקרקעין

ייצוג בעסקאות מקרקעין לרבות עריכת חוזי רכישה ומכר של מקרקעין ודירות, ייצוג רוכשים ומוכרים בעסקאות יד שנייה, ייצוג של קבוצות רכישה וכן הסכמי חכירה.