דיני ירושה וייפוי כח מתמשך

המשרד עוסק בעריכת צוואות, וכן בעריכת ייפוי כוח מתמשך לפי חוק הכשרות המשפטית.

בנוסף המשרד מסייע במימוש צווי ירושה וצווי קיום צוואה.