עדכון "קורונה" – שינוי גובה התשלום החודשי לחייבים

כונס הנכסים הרשמי מפרסם נוהל חדש וחשוב, שנועד לתת מענה חלקי לתוצאות הקשות שיש למשבר ה"קורונה" על חייבים הנמצאים בהליכי חדלות פירעון ("פשיטת רגל").

כידוע, כתוצאה מההתמודדות עם משבר ה"קורונה", מאות אלפי עובדים בישראל פוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום, ועצמאים רבים נאלצו לסגור את בתי העסק שלהם, לתקופה שבשלב זה לא ניתן להעריך כמה זמן תימשך.

חייבים הנמצאים בהליכי חדלות פירעון, הן כאלה שהתחילו לפי החוק "הישן" (פקודת פשיטת הרגל), וניתן בעניינם צו כינוס, והן כאלה שנמצאים בהליך לפי החוק החדש (חוק שיקום כלכלי וחדלות פירעון), וניתן בעניינם צו התחלת הליכים, מחוייבים לשלם מדי חודש לקופת כונס הנכסים הרשמי תשלום שנקבע בצו.

העמידה בצו התשלומים היא אחד השיקולים המרכזיים בגיבוש תוכנית הפירעון של כל חייב, לצד מיצוי כושר ההשתכרות של כל חייב, בהתאם לנתוניו האישיים ולמצבו. הכנסה מעבודה (בדרך כלל כשכיר) ותשלום סדיר של הסכומים הם על פי רוב תחנות חובה בדרך להצלחת ההליך. 

ואולם בימים האחרונים, בעקבות גל הפיטורים שפקד את המשק, נותרו חייבים רבים במצב בלתי אפשרי: הם איבדו את מקור פרנסתם, וכתוצאה מכך אינם יכולים לשלם את הסכום שנקבע לחובתם בצו התשלומים.

בניסיון לתת מענה דחוף למצוקה החריפה פרסם כונס הכנסים הרשמי לאחרונה נוהל פנימי, המאפשר להגיש בקשות להפחתת צו התשלומים החודשי. צו זה משקף גישה מקלה עם החייבים, לאור הנסיבות החריגות.

הנוהל מאפשר, במקרים מתאימים, לא רק להפחית את צו התשלומים, אלא אף לבטל אותו כליל עד לחלוף המשבר.

לפי הנוהל, חייב שנקלע למצוקה, בין שפוטר או יצא לחל"ת, ובין שמצבו הכלכלי הורע מסיבה אחרת (עצמאי שהכנסותיו נפגעו, שכיר שתנאי ההעסקה שלו הורעו), נדרש להגיש בקשה פורמאלית לבית המשפט המתאים ו/או ל"ממונה" (כלומר לכונס הרשמי, או לממונה על הליכי חדלות פירעון, לפי העניין), שבה יפרט את בקשתו (הפחתה זמנית של צו התשלומים או ביטולו הזמני).

על הבקשה להיות מפורטת מנומקת, ויש לצרף אליה אסמכתאות שונות לפי העניין: פרטים על ההעסקה קודם למשבר, פרטים על המצב החדש, מועד השינוי (הפסקת העבודה), אישור על תשלומים מהביטוח הלאומי ועוד.

לדעת מתקין הנוהל, בקשה לפטור זמני (להבדיל מבקשה להפחתת גובה צו התשלומים) אמורה לגרום להארכה מקבילה של תקופת התשלומים. ספק אם עמדה זו משקפת את המצב המשפטי, אך יש לשקול את עמדת הכונס, כדי למנוע מחייבים תמימים להגיש בקשה שגויה שתגרום להם יותר נזק מאשר תועלת.

הנוהל מתייחס בנפרד לעצמאים ולמסמכים שהם נדרשים לפרט, ואשר מטבע הדברים שונים מאלה המצורפים על ידי עובדים שכירים. עם זאת, הרוב המכריע של חייבים בהליכי חדלות פירעון הם שכירים.

הנוהל מבחין בין מצבים שונים מבחינה משפטית: חייבים המתנהלים לפי החוק הישן, לגביהם הערכאה המוסמכת היא בית המשפט המחוזי, לעומת חייבים שההליך בעניינם הוא לפי החוק החדש, לגביהם הערכאה המוסמכת היא בית משפט השלום או "הממונה".

את הבקשה רשאים להגיש חייבים שטרם הוכרזו כפושטי רגל, וכן חייבים שכבר הוכרזו כפושטי רגל, ושנקבעה להם תוכנית פירעון. בתי המשפט פסקו לא אחת, ששינוי במצבו של החייב עשוי לגרום לשינוי בתנאי תוכנית הפירעון, וזאת כל עוד לא ניתן צו הפטר חלוט. משמעות הדבר היא, שכונס הנכסים הרשמי רואה ב"משבר הקורונה" שינוי בנסיבות העשוי להשפיע גם על חייבים שנמצאים לקראת השלמת ההליך.

אנו סבורים, הגם שלא כך נאמר בנוהל, שחייבים הנמצאים על סף השלמת תוכנית הפירעון שנקבעה להם, יכולים לנסות להגיש בקשה למתן הפטר (ולא להפחתה זמנית של צו התשלומים).

כרגיל במקרים אלה, בכל מקרה יש לשקול את נסיבותיו האישיות של כל אחד ואחד, ולהגיש בקשה התפורה יפה למידותיו של כל חייב. אין באמור לעיל משום המלצה או יעוץ משפטי.

ניתן ליצור קשר עם המשרד בדרכים הבאות:

טלפון:  02-5661177

פקס:    02-5661178

דואר אלקטרוני: office@cohenmack.co.il

או ליצור קשר בקישור הבא:  page6.html

 

בברכת רפואה שלמה לכולם,

 

משרד עו"ד כהן - מאק